REKRUTACJA DO ŻŁOBKA- FUNDACJA

2 kwietnia 2019, wtorek


Trwa rekrutacja dzieci do 2 żłobka – przy ul.Kasztelańskiej w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 do 17 kwietnia 2019 r.

Terminy uruchomienia grup w placówce:

  • ul. Kasztelańska – 23 kwietnia 2019

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” a także środków Gminy Wałbrzych w okresie 24 miesięcy od uruchomienia działalności grupy żłobkowej w danej placówce nie później niż do 31 sierpnia 2021 r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji – opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_skan_regulamin_rekrutacji_NP_01_04_2018.pdf

2/ Deklaracja uczestnictwa – podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na ostatniej stronie)

https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_deklaracja_uczestnictwa_NP_01_04_2019.pdf

3/ Klauzula informacyjna – niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_obowiazek_informacyjny_02_04_2019.pdf

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii – niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO

.https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_Zgoda_na_przetw_danych_szczeg_kat_02_04_2019.pdf