Regulamin

reguRegulamin porządkowy dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Samorządowych nr 2

 1. Rodzicom zabrania się wchodzenia na salę zabaw.

 2. Rodzice zobowiązani są o przestrzegania czynności i porządku w pomieszczeniach dla nich dostępnych oraz do zachowania ciszy i spokoju.
 3. Rodzice zobowiązani są do zakładania dziecku obuwia zmiennego przed wejściem na salę zabaw.
 4. Rodzice zobowiązani są do dostarczania dla dzieci odpowiedniej ilości pieluch jednorazowych, chusteczek nawilżonych, kremów i innych środków higieny.
 5. Dziecko wydawane jest tylko rodzicom/opiekunom prawnym lub innej osobie pod warunkiem, że zostanie napisane pełnomocnictwo dla danej osoby.
 6. Dziecko przed przyjęciem do Zespołu musi być przebadane przez lekarza pediatrę.
 7. Do zespołu przychodzą dzieci zdrowe.
 8. Podawanie dzieciom leków w Zespole jest niedozwolone.
 9. Dzieci z temperaturą powyżej 37 C nie będą przyjmowane do Zespołu.
 10. W razie nie obecności dziecka w Zespole opłata za pobyt podlega zwrotowi, przy czym za pierwszy dzień nieobecności rozumie się dzień, w którym do godziny 8.00 personel Zespołu zostanie skutecznie poinformowany.
 1. Po zgłoszeniu telefonicznym przez opiekunkę o złym samopoczuciu lub temperaturze u dziecka prosimy rodziców o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dziecka. Zastrzega się, że jeśli temperatura dziecka wzrośnie do 39 C personel Zespołu zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe.
 2. Zespól jest czynny od godziny 5.30 do godziny 17.00.
 3. Wszelkie uwagi i zażalenia proszę zgłaszać do Dyrektora Zespołu.
 4. Odpłatności za pobyt dziecka w Zespole należy dokonywać do 15 każdego miesiąca.
 5. Opłatę za dziecko nowe przyjęte uiszcza się w dniu przyjęcia do Zespołu.