Proszę o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

6 czerwca 2020, sobota


http://wsse.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wytyczne-przeciwepidemiczne-GIS-04.06.2020-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Druga-aktualizacja.pdf?fbclid=IwAR2MnWxPaLdVDz4puxlxV5o17xxz2koo_N_zuduyFuXvKTlWqdXpTe7xuBc