PILNE!!! BARDZO PROSIMY O PILNE WYPEŁNIENIE ANKIETY ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ ( ANKIETA ZNAJDUJE SIĘ W ZAMIESZCZONYM LINKU) I ODESŁANIE JEJ NA ADRES EMAIL: zlobek2walbrzych@gmail.com LUB DOSTARCZENIE DO PLACÓWKI DO DNIA 07.05.2020R. PILNE!!!

6 maja 2020, środa


…………………………………………………………….

(pieczęć)

Wałbrzych, …………………..

Ankieta dla Rodzica

w związku z przygotowaniami otwarcia Żłobków Samorządowych, Przedszkoli Samorządowych, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu.

Szanowni Państwo,

Kierujemy do Państwa ankietę w celu poznania Państwa opinii, która dostarczy nam wiedzy i narzędzi, aby przygotować Placówkę i podjąć decyzję o ponownym Jej otwarciu. Zgodnie z Państwa preferencjami i zapotrzebowaniem oraz w zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Ankieta ma charakter anonimowy. Proszę potraktować ją jako obowiązkową, gdyż opinia Państwa jest niezbędna na tym etapie działań Gminy Wałbrzych.

1Czy uważa Pani/Pan że Placówka do której uczęszcza Pani/a dzieci powinna zostać otwarta?
2Czy wyraża Pani/Pan wolę korzystania przez dziecko z Placówki?
3Jaki byłby optymalny termin powrotu Pani/a dziecka do placówki?
4Czy rodzice/opiekunowie dziecka pracują zawodowo?Oboje rodzice/opiekunowie pracują Jeden rodzic/opiekun pracuje Żaden rodzic/opiekun nie pracuje
5Czy brak jest możliwości zapewnienia opieki dziecku przez osoby trzecieTak Nie
6W jaki sposób obecnie sprawuje Pani/Pan obecnie opiekę nad dzieckiem? (np.: zasiłek opiekuńczy, urlop wypoczynkowy, postojowe, inne)
7W jakich godzinach Pani/a dziecko /dzieci będzie korzystało z usług Placówki? Proszę wpisać godziny pobytu dziecka od-do
8Czy jest Pani/Pan świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Placówki?
9Czy aktualny stan zdrowia dziecka jest dobry (nie przejawia żadnych oznak chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe) ?
10Czy wyraża Pani/Pan zgodę na pomiar temperatury dziecka przed wejściem na teren Placówki oraz w trakcie jego pobytu?
11Czy wyraża Pani/Pan zgodę na badania przesiewowe jednego z rodziców/opiekunów przed powrotem dziecka do Placówki?
12Czy Pani/Pan przebywała/przebywała na kwarantannie lub izolacji domowej lub osoba/osoby w Pani/a gospodarstwie domowym?
13Czy zna Pani/Pan wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla Żłobków, Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych?
14Czy uważa Pani/Pan, że te wytyczne gwarantują bezpieczeństwo dzieci przebywających w Placówce?
15Czy uważa Pani/ Pan, że dzieci będą stosować się do tych wytycznych?
16Czy posiada Pani wiedzę na temat koronawirusa i związane z tym ryzyko narażenia zdrowia dziecka pomimo wprowadzonych w Placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych?