Otwarcie Żłobka nr 2 17.06.2020 r.

18 czerwca 2020, czwartek


Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 313/2020 z dnia 15.05.2020r. w sprawie wznowienia funkcjonowania żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, w okresie epidemii z dniem 17.06.2020r. wznawia się funkcjonowanie Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 2 przy ulicy Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu.

Zgodnie z paragrafem 3.1 w/w Zarządzenia do otwieranej placówki w okresie epidemii w pierwszej kolejności przyjmowane będę dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia , służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta (…).

link do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha