Informacja o nowym naborze dzieci do żłobka

21 marca 2014, piątek


Drodzy Państwo

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem projektu „Wałbrzyskie Maluchy” tj. 31.08.2014 r., z dniem 01.05.2014r. rozpoczniemy przyjmowanie kart zgłoszeniowych w związku z nowym naborem dzieci do żłobka. W pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci, które uczęszczają już do placówki. Kryteria, które muszą spełniać rodzice:
– rodzice lub opiekunowie prawni są osobami pracującymi,
– rodzice lub opiekunowie prawni są studentami studiów stacjonarnych.

Wypełnione karty zgłoszenia dziecka do żłobka prosimy składać w administracji żłobka od pon.-pt., w godzinach od 7.00-13.00.

załącznik: Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – wersja do druku

Poniżej załączamy również wzór umowy, która obowiązywać będzie od 01.09.2014 r.

Umowa o świadczenie usług.