PILNE!!! BARDZO PROSIMY O PILNE WYPEŁNIENIE ANKIETY ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ ( ANKIETA ZNAJDUJE SIĘ W ZAMIESZCZONYM LINKU) I ODESŁANIE JEJ NA ADRES EMAIL: zlobek2walbrzych@gmail.com LUB DOSTARCZENIE DO PLACÓWKI DO DNIA 07.05.2020R. PILNE!!!

6 maja 2020, środa

…………………………………………………………….

(pieczęć)

Wałbrzych, …………………..

Ankieta dla Rodzica

w związku z przygotowaniami otwarcia Żłobków Samorządowych, Przedszkoli Samorządowych, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu.

Szanowni Państwo,

Kierujemy do Państwa ankietę w celu poznania Państwa opinii, która dostarczy nam wiedzy i narzędzi, aby przygotować Placówkę i podjąć decyzję o ponownym Jej otwarciu. Zgodnie z Państwa preferencjami i zapotrzebowaniem oraz w zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Ankieta ma charakter anonimowy. Proszę potraktować ją jako obowiązkową, gdyż opinia Państwa jest niezbędna na tym etapie działań Gminy Wałbrzych.

1Czy uważa Pani/Pan że Placówka do której uczęszcza Pani/a dzieci powinna zostać otwarta?
2Czy wyraża Pani/Pan wolę korzystania przez dziecko z Placówki?
3Jaki byłby optymalny termin powrotu Pani/a dziecka do placówki?
4Czy rodzice/opiekunowie dziecka pracują zawodowo?Oboje rodzice/opiekunowie pracują Jeden rodzic/opiekun pracuje Żaden rodzic/opiekun nie pracuje
5Czy brak jest możliwości zapewnienia opieki dziecku przez osoby trzecieTak Nie
6W jaki sposób obecnie sprawuje Pani/Pan obecnie opiekę nad dzieckiem? (np.: zasiłek opiekuńczy, urlop wypoczynkowy, postojowe, inne)
7W jakich godzinach Pani/a dziecko /dzieci będzie korzystało z usług Placówki? Proszę wpisać godziny pobytu dziecka od-do
8Czy jest Pani/Pan świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Placówki?
9Czy aktualny stan zdrowia dziecka jest dobry (nie przejawia żadnych oznak chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe) ?
10Czy wyraża Pani/Pan zgodę na pomiar temperatury dziecka przed wejściem na teren Placówki oraz w trakcie jego pobytu?
11Czy wyraża Pani/Pan zgodę na badania przesiewowe jednego z rodziców/opiekunów przed powrotem dziecka do Placówki?
12Czy Pani/Pan przebywała/przebywała na kwarantannie lub izolacji domowej lub osoba/osoby w Pani/a gospodarstwie domowym?
13Czy zna Pani/Pan wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla Żłobków, Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych?
14Czy uważa Pani/Pan, że te wytyczne gwarantują bezpieczeństwo dzieci przebywających w Placówce?
15Czy uważa Pani/ Pan, że dzieci będą stosować się do tych wytycznych?
16Czy posiada Pani wiedzę na temat koronawirusa i związane z tym ryzyko narażenia zdrowia dziecka pomimo wprowadzonych w Placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych?


Zarządzenie dotyczące czasowego ograniczenia żłobków.

6 maja 2020, środaOpłaty za marzec 2020 r.

20 marca 2020, piątek11 kwietnia 2019, czwartek

ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT

Szanowni Państwo !!!

Z dniem 01.04.2019 r. zmienił się nasz numer konta bankowego.

W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy.

PKO Bank Polski S.A.

98 1020 5095 0000 5502 0223 7196

Numer konta dostępny jest również na nasze stronie internetowej  zlobek2.walbrzych.pl  w zakładce „ Opłaty”.REKRUTACJA DO ŻŁOBKA- FUNDACJA

2 kwietnia 2019, wtorek

Trwa rekrutacja dzieci do 2 żłobka – przy ul.Kasztelańskiej w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu w godzinach 10:00-14:00 do 17 kwietnia 2019 r.

Terminy uruchomienia grup w placówce:

  • ul. Kasztelańska – 23 kwietnia 2019

Pobyt dzieci w żłobku jest bezpłatny. Opieka podstawowa, wyżywienie oraz opieka specjalistyczna są finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” a także środków Gminy Wałbrzych w okresie 24 miesięcy od uruchomienia działalności grupy żłobkowej w danej placówce nie później niż do 31 sierpnia 2021 r

Poniżej załączamy dokumentację rekrutacyjną:

1/ Regulamin rekrutacji – opisujący zasady rekrutacji dzieci do żłobka. Proszę się z nim zapoznać zanim wypełnicie Państwo pozostałe dokumenty.

https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_skan_regulamin_rekrutacji_NP_01_04_2018.pdf

2/ Deklaracja uczestnictwa – podstawowy dokument zawierający informacje o rodzicach i dziecku. Proszę wypełniać dokument drukowanymi literami i zwrócić szczegolną uwagę na konieczność dołączenia wymaganych załączników (wymienione na ostatniej stronie)

https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_deklaracja_uczestnictwa_NP_01_04_2019.pdf

3/ Klauzula informacyjna – niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO.

https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_obowiazek_informacyjny_02_04_2019.pdf

4/ Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii – niezbędny dokument związany z ochroną oraz przetwarzaniem danych, zgodnie z RODO

.https://www.fee.org.pl/doc//pr/130/rekr/NP_Zgoda_na_przetw_danych_szczeg_kat_02_04_2019.pdfREKRUTACJA DO NOWEGO PRZEDSZKOLA

21 marca 2019, czwartekPRZERWA URLOPOWA

15 lutego 2019, piątek

 

Przypominamy Państwu, że przerwa urlopowa w 2019 roku przypada na miesiąc LIPIEC

W tym miesiącu nasza placówka jest nieczynna. ZEBRANIE Z RODZICAMI

31 sierpnia 2018, piątek

UWAGA!!!

 INFORMUJEMY, ŻE DNIA 04.09.2018r O GODZINIE 16.30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.PRZERWA URLOPOWA

8 lutego 2018, czwartek

Przypominamy Państwu, że przerwa urlopowa w 2018 roku przypada na miesiąc Sierpień

W tym miesiącu nasza placówka jest nieczynna

Przedstawiamy wykaz żłobków, które będą pełniły funkcję placówki zastępczej:

  • Żłobek nr 5 przy ul. Nałkowskiej 4a – ( bez zawierania nowej umowy)
  • Żłobek nr 1 przy ul. Paderewskiego 2. – (nowa umowa)

 Przypominamy, że jest to rozwiązanie tylko dla rodziców, którzy nie mogą zapewnić  opieki swoim dzieciom.INFORMACJA

27 lipca 2017, czwartek

    Dyrektor Zespołu Żłobków Samorządowych nr 2 w Wałbrzychu przebywa na urlopie od 03.08.2017 do 22.08.2017 r. 

   Obowiązki dyrektora przejmuje w tym czasie Pani Intendent. 1 2 3 4 5 6