Przerwa urlopowa.

16 marca 2021, wtorek

Drodzy rodzice !

Informujemy że żłobek w miesiącu lipcu 2021 r. będzie nieczynny.Drodzy rodzice.

15 grudnia 2020, wtorek

Informujemy że dnia 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Żłobek będzie nieczynny.Drodzy rodzice.

15 grudnia 2020, wtorek

Podwyżka płatności za Żłobek.

Informujemy że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha NR XXVIII z dnia 26 listopada 2020 r. od stycznia 2021 r. opłaty za Żłobek zostaną podwyższone. W załączniku znajduje się uchwał nr. XXVIII.Wytyczne „Głównego Inspektora Sanitarnego IV” z dnia 25.08.2020 r.

28 sierpnia 2020, piątek

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3


Wytyczne „Głównego Inspektora Sanitarnego III” z dnia 02.07.2020 r.

9 lipca 2020, czwartekOtwarcie Żłobka nr 2 17.06.2020 r.

18 czerwca 2020, czwartek

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 313/2020 z dnia 15.05.2020r. w sprawie wznowienia funkcjonowania żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, w okresie epidemii z dniem 17.06.2020r. wznawia się funkcjonowanie Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 2 przy ulicy Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu.

Zgodnie z paragrafem 3.1 w/w Zarządzenia do otwieranej placówki w okresie epidemii w pierwszej kolejności przyjmowane będę dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia , służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta (…).

link do w/w Zarządzenia Prezydenta Miasta WałbrzychaZarządzenie Prezydenta w sprawie otwarcia żłobków.

6 czerwca 2020, sobotaProszę o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

6 czerwca 2020, sobota

http://wsse.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wytyczne-przeciwepidemiczne-GIS-04.06.2020-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Druga-aktualizacja.pdf?fbclid=IwAR2MnWxPaLdVDz4puxlxV5o17xxz2koo_N_zuduyFuXvKTlWqdXpTe7xuBc


Wznowienie funkcjonowania wybranych żłobków i przedszkoli. Zarządzenie Nr. 249/2020

14 maja 2020, czwartekPILNE!!! BARDZO PROSIMY O PILNE WYPEŁNIENIE ANKIETY ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ ( ANKIETA ZNAJDUJE SIĘ W ZAMIESZCZONYM LINKU) I ODESŁANIE JEJ NA ADRES EMAIL: zlobek2walbrzych@gmail.com LUB DOSTARCZENIE DO PLACÓWKI DO DNIA 07.05.2020R. PILNE!!!

6 maja 2020, środa

…………………………………………………………….

(pieczęć)

Wałbrzych, …………………..

Ankieta dla Rodzica

w związku z przygotowaniami otwarcia Żłobków Samorządowych, Przedszkoli Samorządowych, oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Wałbrzychu.

Szanowni Państwo,

Kierujemy do Państwa ankietę w celu poznania Państwa opinii, która dostarczy nam wiedzy i narzędzi, aby przygotować Placówkę i podjąć decyzję o ponownym Jej otwarciu. Zgodnie z Państwa preferencjami i zapotrzebowaniem oraz w zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Ankieta ma charakter anonimowy. Proszę potraktować ją jako obowiązkową, gdyż opinia Państwa jest niezbędna na tym etapie działań Gminy Wałbrzych.

1Czy uważa Pani/Pan że Placówka do której uczęszcza Pani/a dzieci powinna zostać otwarta?
2Czy wyraża Pani/Pan wolę korzystania przez dziecko z Placówki?
3Jaki byłby optymalny termin powrotu Pani/a dziecka do placówki?
4Czy rodzice/opiekunowie dziecka pracują zawodowo?Oboje rodzice/opiekunowie pracują Jeden rodzic/opiekun pracuje Żaden rodzic/opiekun nie pracuje
5Czy brak jest możliwości zapewnienia opieki dziecku przez osoby trzecieTak Nie
6W jaki sposób obecnie sprawuje Pani/Pan obecnie opiekę nad dzieckiem? (np.: zasiłek opiekuńczy, urlop wypoczynkowy, postojowe, inne)
7W jakich godzinach Pani/a dziecko /dzieci będzie korzystało z usług Placówki? Proszę wpisać godziny pobytu dziecka od-do
8Czy jest Pani/Pan świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Placówki?
9Czy aktualny stan zdrowia dziecka jest dobry (nie przejawia żadnych oznak chorobowych: podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe) ?
10Czy wyraża Pani/Pan zgodę na pomiar temperatury dziecka przed wejściem na teren Placówki oraz w trakcie jego pobytu?
11Czy wyraża Pani/Pan zgodę na badania przesiewowe jednego z rodziców/opiekunów przed powrotem dziecka do Placówki?
12Czy Pani/Pan przebywała/przebywała na kwarantannie lub izolacji domowej lub osoba/osoby w Pani/a gospodarstwie domowym?
13Czy zna Pani/Pan wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla Żłobków, Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych?
14Czy uważa Pani/Pan, że te wytyczne gwarantują bezpieczeństwo dzieci przebywających w Placówce?
15Czy uważa Pani/ Pan, że dzieci będą stosować się do tych wytycznych?
16Czy posiada Pani wiedzę na temat koronawirusa i związane z tym ryzyko narażenia zdrowia dziecka pomimo wprowadzonych w Placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych?


1 2 3 4 6